Γεωργικοί Σύμβουλοι ΙΚΕ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1

   Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε» είναι μια εξειδικευμένη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο γεωργοπεριβαλλοντικό κλάδο. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους γεωργικούς συμβούλους και μελετητές με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.   

   Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε» είναι εγκεκριμένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αρ. ΑΦ1075 στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Έχετε απορίες;

Για τις υπηρεσίες μας
Για εμάς
Ρωτήστε μας!

ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1

   Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε» είναι μια εξειδικευμένη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο γεωργοπεριβαλλοντικό κλάδο. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους γεωργικούς συμβούλους και μελετητές με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.   

   Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε» είναι εγκεκριμένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αρ. ΑΦ1075 στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Έχετε απορίες;

Για τις υπηρεσίες μας
Για εμάς
Ρωτήστε μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο