Γεωργικοί Σύμβουλοι ΙΚΕ

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε.» ιδρύθηκε το 2021 με έδρα τις Σέρρες.

Η ομάδα μας αποτελείται από 12 καταρτισμένους και έμπειρους διαπιστευμένους γεωργικούς συμβούλους.

Τα μέλη της ομάδας μας

κατέχουν εμπειρία στην εκπόνηση μελετών στη βιολογική γεωργία

έχουν εμπειρία στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε παραγωγούς

έχουν γνώση στην εκπόνηση μελετών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων

είναι καταρτισμένοι στην παροχή υπηρεσιών σε αγρότες στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

είναι καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι με πανεπιστημιακούς τίτλους και εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές

διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία στον γεωργοπεριβαλλοντικό κλάδο

λειτουργούν με συνέπεια, οργάνωση και επαγγελματισμό

έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε.» ιδρύθηκε το 2021 με έδρα τις Σέρρες.

Η ομάδα μας αποτελείται από 12 καταρτισμένους και έμπειρους διαπιστευμένους γεωργικούς συμβούλους.

Τα μέλη
της ομάδας μας

κατέχουν εμπειρία
στην εκπόνηση μελετών
στη βιολογική γεωργία

έχουν εμπειρία στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
σε παραγωγούς

έχουν γνώση στην εκπόνηση μελετών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων

είναι καταρτισμένοι στην παροχή υπηρεσιών σε αγρότες στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

είναι καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι με πανεπιστημιακούς τίτλους και εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές

διαθέτουν πολυετή
εργασιακή εμπειρία στον γεωργοπεριβαλλοντικό κλάδο

λειτουργούν με συνέπεια, οργάνωση και επαγγελματισμό

έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο